Maler og verktøy

Ditt praktiske arbeidsverktøy

Inneholder følgende typer dokumenter:

 • Dokumentmaler
 • Prosessbeskrivelser
 • Sjekklister
 • Skjemaer
 • Tidsplaner
 • Veiledninger

Dokumentmaler og dokumentpakker leveres med dialogbokser for rask utfylling. Prosessbeskrivelser og veiledninger inneholder koblinger videre til flere kilder, utfyllende litteratur og Norsk Lovkommentar.

Vi dekker følgende temaer:

 • Arbeidsforhold
 • Arv og generasjonsskifte
 • Avtalerett (agentur, franchise, garantier, gjeldsbrev, kommisjon, låneavtaler, pantedokumenter)
 • Etablering og avvikling av virksomhet
 • Familie- og samboerforhold
 • Fast eiendom
 • Fisjon, fusjon og omdannelse
 • Generell selskapsrett
 • Inkasso, tvangsfullbyrdelse og konkurs
 • Kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse og utbytte
 • Konkurranserett
 • Mva
 • Sivilprosess
 • Straffeprosess
 • Transaksjoner
Maler og verktøy