Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Våre forfattere
Prøv gratisLogg inn

Alt du trenger for effektiv juridisk problemløsning

Rettsdata Komplett

Et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy med alt innhold og funksjonalitet inkludert.

Med Rettsdata Komplett får du et omfattende juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy med oppdaterte lovkommentarer, faglitteratur og dokumentmaler - alt samlet på ett sted!

Du får utvidet kildetilgang innen store rettsområder som arbeidsrett, fast eiendom, selskapsrett, finansrett, konkurs og inndrivelse, entreprise-, plan- og bygningsrett, skatterett, offentlige anskaffelser, barne- og familievernrett, forvaltningsrett, sivilprosess og strafferett.

Alt innhold er krysslenket slik at du lettere kan se sammenhenger, navigere i relevante rettskilder og jobbe mer effektivt.

Gratis opplæring og kompetansehevende kurs er alltid inkludert i våre abonnement.

I dette abonnementet inngår

iconNorsk Lovkommentar

Det eneste komplette kommentarverket til Norges lover – skrevet av landets fremste eksperter.

iconMaler og verktøy

Alltid oppdatert dokumentarkiv med over 900 maler, veiledninger og sjekklister.

iconFaglitteratur

Over 400 fagbøker og kommentarutgaver fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm og Fagbokforlaget.

iconRettskilder

Lover, forskrifter, forarbeider, rettsavgjørelser, vedtak og uttalelser. Alt innhold er krysslenket slik at du lettere kan se sammenhenger, navigere i relevante rettskilder og jobbe mer effektivt.

iconGratis kurs
Lær mer om kildeutvalget i Rettsdata
Prøv Rettsdata gratisBestill Rettsdata Komplett

Alle lovparagrafer er supplert med utfyllende kommentarnoter fra Norsk Lovkommentar – kommentarene er skrevet av landets fremste eksperter.

Du får utvidet kildetilgang innen store rettsområder som arbeidsrett, fast eiendom, entreprise-, plan- og bygningsrett, skatterett, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett, og strafferett. Les mer om alle dybdemodulene i Rettsdata.

Norsk Lovkommentar

Gyldendal Rettsdata har utgitt Norsk Lovkommentar i over 30 år. Lovkommentarene viser til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og annen relevant juridisk litteratur. Alt innhold er krysslenket.

Norsk Lovkommentar er et unikt samarbeidsprosjekt som hele tiden utvikles, ajourføres og revideres av mer enn 300 juridiske forfattere.

image

Arbeidet er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av hovedredaktør Aage Thor Falkanger sammen med ni fagredaktører med bred erfaring og anerkjent ekspertise.

Les mer om Norsk Lovkommentarlogo

Maler og verktøy

Sammen med ledende eksperter fra næringslivet utvikler og vedlikeholder Gyldendal Rettsdata over 900 dokumentmaler, prosessbeskrivelser, veiledninger, tidsplaner og skjemaer.

Gjennom en praktisk tilnærming til stoffet får du løst faktiske problemstillinger og gjennomført prosesser på en trygg og effektiv måte.

image

Vi utvikler stadig ny funksjonalitet for å skape sømløse juridiske prosesser. Slik som samhandling i webmaler, integrasjon med Proff og digital signering. Det gjør prosessene trygge og effektive.

Faglitteratur

Rettsdata har Norges største utvalg av juridisk litteratur med over 400 fagbøker og kommentarutgaver fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm og Fagbokforlaget.

Den omfattende samlingen utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver.

image

Alle bøker er både søkbare og koblet direkte til lovparagrafer, slik at du enkelt finner kapitler og avsnitt for den aktuelle problemstillingen.

Rettskilder

Du får utvidet kildetilgang innen store rettsområder som arbeidsrett, fast eiendom, selskapsrett, finansrett, konkurs og inndrivelse, entreprise-, plan- og bygningsrett, skatterett, offentlige anskaffelser, barne- og familievernrett, forvaltningsrett, sivilprosess og strafferett.

Illustrasjon av Norges Høyesterett

Klar for å komme i gang med Rettsdata?

Kom i gang med Rettsdata Komplett og opplev hvordan det kan gjøre arbeidshverdagen din enklere! Alt innhold er krysslenket slik at du kan jobbe mer effektivt.

Kontakt oss for å diskutere et tilbud skreddersydd din bedrift.

image

Min erfaring med Rettsdata er utelukkende positiv. Den gode kundeservicen er av stor betydning. Man får alltid rask og god hjelp når man ringer. Jeg vil særlig fremheve min kontaktperson, som har strukket seg langt ut over hva man med rimelighet kunne forventet, og hjulpet meg langt ut over vanlig arbeidstid for å lose meg i mål innenfor en frist jeg hadde.

Kjersti Patricia Amundsen, adovkat

Kjersti Patricia Amundsen, adovkat

Utforsk andre produkter

iconNorsk Lovkommentar

Kommentarer til alle gjeldende lover

Klar for å komme i gang?

Begynn å bruke Rettsdata i dag, eller kontakt oss for å diskutere et tilbud skreddersydd din bedrift.

Kontakt ossKjøp Rettsdata Komplett