Gyldendal-logo

Ditt jussbibliotek

Rettsdata Litteratur

Vi har Norges største utvalg av juridisk litteratur med over fire hundre fagbøker og kommentarutgaver fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm og Fagbokforlaget. Samlingen utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver.

Rettsdata Litteratur

Over fire hundre fagbøker, kommentarutgaver og annen litteratur fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm, Fagbokforlaget og en rekke andre forlag.

Kontinuerlig oppdaterte rettskilder

Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser, inkludert vedtak og uttalelser fra forvaltningen. Rettskildene oppdateres kontinuerlig.

Prøv gratis

Nylig lagt til i Rettsdata Litteratur

Utvalg av juridisk litteratur i Rettsdata

Vi samarbeider med blant andre Cappelen Damm, Fagbokforlaget og Gyldendal Akademisk om å utgi juridisk faglitteratur. I tillegg samarbeider vi med en rekke andre forlag.

Alle bøker er både søkbare og koblet direkte til lovparagrafer, slik at du enkelt finner kapitler og avsnitt for den aktuelle problemstillingen.

Prøveperioden gir full tilgang til Rettsdata i to dager.

"Min erfaring med Rettsdata er utelukkende positiv. Den gode kundeservicen er av stor betydning. Man får alltid rask og god hjelp når man ringer. Jeg vil særlig fremheve min kontaktperson som har strukket seg langt ut over hva man med rimelighet kunne forventet, og hjulpet meg langt ut over vanlig arbeidstid for å lose meg i mål innenfor en frist jeg hadde."

Kjersti Patricia Amundsen, Advokat