Gyldendal-logo
logo
Logg inn
logo
Magasinet
Prøv gratisLogg inn
 1. Produkter /
 2. Maler Og Verktoy /
 3. Fagredaksjoner

Forsberg

Fagområder:

 • Familie, arv og skifte
 • Generell selskapsrett
 • Franchise-, agent- og forhandleravtaler
 • Valg av selskapsform, EK-Transaksjoner ANS/DA, Stiftelser

Ole Morten Huseby (Hovedredaktør for Maler og verktøy): Advokat/Partner i Advokatfirmaet Forsberg fra 2016. Har tidligere vært partner i advokatfirmaet Haavind og i advokatfirmaet DLA Piper Norway, advokat i advokatfirmaet Thommessen, advokat i Skattebetalerforeningen, dommerfullmektig i Holmestrand tingrett og juridisk konsulent Bærum ligningskontor.

Ole Morten arbeider særlig med skatte-, selskaps- og regnskapsrettslige spørsmål ved omstruktureringer og øvrige egenkapitaltransaksjoner. Han har også omfattende erfaring med transaksjonsrelaterte skattespørsmål, incentivordninger, generasjonsskifte, ideelle organisasjoner og pensjonsrelaterte forhold.

Ole Morten holder en rekke foredrag for bl. a. JUSS og Regnskap Norge. Han er medlem i fagutvalget for skatterett i Juristenes Utdanningssenter JUSS og var i mange år vært medlem og leder av Advokatforeningens skattelovutvalg. Ole Morten har også publisert flere artikler om skatt- og selskapsrettslige forhold.

Tonje Nesheim: Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2010) og Master of Laws (LLM) i European Law fra King’s College London (2010). Advokatfullmektig i Forsberg siden 2010. Fast advokat siden 2015. Arbeider særlig med alminnelig kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, fisjoner og fusjoner, samt tvangsfullbyrdelse av pengekrav.

Svein Egil L. Heikvam: Cand. jur. 1994. Partner i Forsberg fra 2010. Bred erfaring innen skatte- og selskapsrett, fisjoner og fusjoner, oppkjøp og due diligence. Han arbeider i tillegg til dette særlig med alminnelig kontraktsrett, tvangsfullbyrdelse av pengekrav og prosedyre.

Per Forsberg: Cand. jur. 1993. Partner i Forsberg fra 2010. Praksis innen generell forretningsjuss. Arbeider særlig med alminnelig kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, mellommannsrett og konkurranserett.

logo

Haavind

Fagområder:

 • Arbeidsforhold
 • Transaksjoner
 • Konkurranserett

Sten Foyn: Sten Foyn er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett. Han har møterett for Høyesterett.

Bjørn Olav Torpp: Bjørn Olav Torpp leder Corporate M&A. Han er spesialisert innenfor M&A og legger vekt på tydelig og kommersiell rådgivning.

Herman Bondeson: Herman har bred erfaring med selskapsrettslige problemstillinger og transaksjoner i Norge og internasjonalt. De siste årene har han særlig arbeidet med industrielle joint ventures, fisjoner, fusjoner og reorganiseringer av virksomheter samt tilrettelegging for og gjennomføring av større transaksjoner.

Simen Klevstrand: Simen bistår klienter over hele spekteret av konkurranserettslige problemstillinger. Han har håndtert konkurransesaker både overfor EU-kommisjonen og norske konkurransemyndigheter, og i norske domstoler.

logo

PwC

Fagområder:

 • EK-Transaksjoner AS

Kjell Richard Manskow: Kjell Richard har arbeidet ved Oljeskattekontoret og senere som advokat i det private næringsliv som juridisk rådgiver siden han var ferdig utdannet jurist i 1997. Han arbeider primært med skatt, selskapsrett og generelle forretningsjuridiske forhold, inkludert transaksjoner.

Karl Erik Nedregotten: Karl Erik er advokat ved PwCs kontor i Stavanger. Karl Eriks kjernekompetanse er en unik kombinasjon av aksje- og selskapsrett, skatterett og generell forretningsjus.

logo

Wiersholm

Fagområder:

 • Sivilprosess

Stephan L. Jervell: Stephan arbeider med prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rammevilkår for næringslivet, inkludert anbuds- og konkurransrett. Han prosederer jevnlig for domstolene, og har prosedert flere saker for EFTA-domstolen og gjennomført høringer for EU-kommisjonen.

Ronny Lund: Ronny har spesialkompetanse innen prosedyre, tvisteløsning og kontraktsrett, og har særlig erfaring på området for tilvirkningskontrakter. Hans bakgrunn fra Kommuneadvokaten i Oslo har også gitt ham god innsikt og erfaring med tilgrensende rettsområder, inkludert forvaltningsrett og reglene for offentlige anskaffelser.

logo

Ræder

Fagområder:

 • Inkasso, tvangsfullbyrdelse og konkurs

Erling Opdal: Erling er en av Norges mest erfarne bostyrere med mer enn 2 000 selskapsavviklinger på CV-en. Han har hjulpet flere virksomheter gjennom økonomiske kriser som børskrakket i 1987, 2000-tallets IT-boble og finanskrisen i 2008.

Leif Villars-Dahl: Leif bistår klienter med oppdrag innen blant annet restrukturering og insolvens, selskapsrett og arbeidsrett, og har lang erfaring med konkursbehandling

Eirik Riddervold: Eirik er spesialisert innen eiendomstransaksjoner, syndikering av eiendomsprosjekter og leieforhold.

logo

Deloitte

Fagområder:

 • Fast eiendom

Thorvald Nyquist: Thorvald er partner og eiendomsadvokat i Deloitte Advokatfirma med spesialisering innenfor forretningsjuridisk rådgivning, samt fast eiendom og enterprise.

Bjørn-Olav Johansen: Bjørn Olav er partner og advokat i Deloitte med spesialisering innen skatt og skatterelaterte transaksjoner. Han arbeider primært innen bransjene fast eiendom og industri, og er blant landets ledende ressurser innen eiendomsskatt og næringsfeste. Bjørn Olav har dessuten solid prosedyreerfaring.

logo

BDO

Fagområder:

 • Merverdiavgift

Marit Bonnevie Wollebæk: Erfaren forretningsadvokat med hovedvekt på fast eiendom, M&A og selskapsrett. Spesialisering innenfor merverdiavgift og eiendomsskatt. Rådgivning for å finne praktiske løsninger innenfor de rammene regelverket gir både i endringsprosesser, for compliance-formål og i forhandlinger og tvisteløsning.

logo

Selmer

Fagområder:

 • Insentivordninger

Sverre Hveding: Sverre er spesialist innen norsk og internasjonal skatterett. Han bistår kunder med blant annet transaksjoner og oppkjøp, konserninterne omorganiseringer og strukturering av grenseoverskridende prosjekter.

logo

Elden Advokatfirma

Fagområder:

 • Straffeprosess

Anders Brosveet: Anders har omfattende erfaring og oppdrag innenfor prosedyre og strafferett. Han har vært forsvarer i en rekke av de mest omfattende økonomiske straffesakene i Norge de siste 15 årene, og har derfor bred erfaring i å håndtere rettssaker med svært omfattende faktum.

John Christian Elden: Advokat John Christian Elden har omfattende erfaring innen både strafferettslig og sivilrettslig prosedyre for alle landets domstoler. Han er den advokat i Norge som de siste år har prosedert flest saker for Høyesterett.

logo

Jan Sandtrø

Fagområder:

 • Personvern

Jan Sandtrø: Advokat Jan Sandtrø er en uavhengig advokat som bistår klienter innenfor krysningsfeltet mellom juss og teknologi. Han har lang erfaring og omfattende ekspertise innenfor personvern, GDPR, kontrakter for programvare og leveranser, rettigheter for teknologi, digital markedsføring mv.

logo

Klar for å komme i gang?

Begynn å bruke Rettsdata i dag, eller kontakt oss for å diskutere et tilbud skreddersydd din bedrift.

Kontakt ossKjøp nå