Rettsdata rettskilder

I Rettsdata rettskilder finner du alle gjeldende norske lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser – løpende oppdatert, søkbare og samlet på ett sted.

Få tilgang til alle rettskildene ved å registrere deg som bruker hos Rettsdata rettskilder. Alle norske lover har du tilgang til uten registrering her.

For å se andre kilder som lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar eller faglitteratur kan du registrere deg for gratis prøvetilgang eller kontakte oss for abonnement på Rettsdata.
Om du allerede er abonnent, kan du logge inn her.

Rettsdata rettskilder er en tjeneste fra Gyldendal Rettsdata.

Lover

I Rettsdata finner du alle Norges lover fortløpende konsolidert. Endrings- og ikrafttredelseslover inntas fortløpende. Uoffisielle engelske oversettelser av utvalgte norske lover inngår også.

Lover
Forskrifter

Hos Rettsdata finner du alle sentrale forskrifter i fulltekst. Her finner du også opphevede forskrifter etter 2006, og en samling forskrifter oversatt til engelsk.

3 Regulations Hero
Forarbeider

Her finner du alle forarbeider fra og med 1990, og mange eldre. Forarbeidene følger lover innen sentrale rettsområder, uavhengig av forarbeidenes alder.

Rettskilder
Rettsavgjørelser

Hos Rettsdata får du tilgang til over 100 000 rettsavgjørelser.
Her er rettsavgjørelser fra Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene.

Domstolene

Andre produkter fra Gyldendal