API

 

APIet gjør det mulig for tredjeparter å lage sine egne digitale løsninger basert på deler av Rettsdatas innhold. APIet gir tilgang til full dokumenttekst i HTML-format for:

 • lover (uten Norsk Lovkommentar)
 • forskrifter
 • lagmannsrettsavgjørelser
 • høyesterettsavgjørelser

I tillegg får du også

 • søk
 • dokumentmetadata
 • innholdsfortegnelse
 • nyheter
 • stilark (CSS) 
 • endringslogg

 

Ønsker du tilbud på API?

Kontakt oss for tilbudTilgang 

Tilgangen knyttes til en epost-adresse. For bedrifter bør dette være en felles, upersonlig epost.
Etter at tilgang er gitt vil det sendes en epost med lenke for å registrere seg på API-ets portal. Etter registrering, gå til https://apim-prod-rd.portal.azure-api.net/developer#Partner for å finne API-nøkkel. Denne nøkkelen kan også regenereres gjennom portalen om nødvendig.

Nøkkelen må sendes med som header "api-key" i alle API-kall.

Dokumentasjon av APIet i portalen er ikke satt opp. Se https://partnerapi-prod.rettsdata.no/swagger-ui/#/api for dokumentasjon.

Merk: testkall gjennom Swagger UI vil ikke fungere siden nøkkelen kun er gyldig for kall på https://partner.rettsdata.no/ (dette er vår gateway som ligger på toppen av APIet). Bruk derfor heller Postman eller lignende verktøy for å teste APIet.

Her er et eksempel på kall til PartnerAPIet:

POST /api/search?query=bil HTTP/1.1

Host: partner.rettsdata.no

api-key: din-api-key

Accept: application/json

 

Mer om APIets funksjoner 

For mer teknisk beskrivelse se Swagger-dokumentasjon: https://partnerapi-prod.rettsdata.no/swagger-ui/#/api

Dokument (/api/document/ og /api/documentchunk/)

 • Dokumenttekst i Html-format. Henvisninger til andre kilder i dokumentteksten er tagget med dokument-id («Destination»)
 • Metadata
  • Tittel
  • Kildetype
  • Publiseringsdato
  • Status (Gjeldende, opphevet etc.)

Søk (/api/search)

Finner dokumenter basert på tittel. Støtter også kortformer og alternativnavn. Søket kan tilpasses med filtrering på kildetype, publiseringsår, status og kategori.

Søk i dokument (/api/docsearch)

Tekstsøk i et gitt dokument.

Metadata for dokument (/api/metadata)

Mer utfyllende metadata om et dokument

 • Kortformer
 • Alternativnavn
 • Forkortelser
 • Effektiv fra-datoer
 • Departement
 • Annonseringsdato

Innholdsfortegnelse (/api/toc)

Hierarkisk oversikt over deler, kapitler og paragrafer for et gitt dokument.

Nyheter (/api/news)

Redaksjonelle nyheter om nye og endrede lover, forskrifter, rettsavgjørelser osv. Dokumenthenvisninger er lenket til Rettsdata og tagget med Destination. Brukes nå på https://www.rettsdata.no/

Stilark/CSS (/api/css)

Gir riktig formatering (innrykk, stiling av lister etc.) ved visning av dokument-HTML.

Endringslogg (/api/delta)

Gir en liste dokumenter som er endret eller nye siden et gitt tidspunkt, men viser ikke hva i dokumentene som er endret. Endepunktet er nyttig for å:

 1. Få en oversikt over alle dokumenter som er eksponert i APIet hvis man ønsker å hente ned alt innholdet til egen database.
 2. Holde egen database ajour ved kun å hente ned dokumenter som har blitt endret siden sist man sjekket, og dermed slippe å laste ned alle dokumenter på nytt regelmessig.

Merknader

 • Innhold i APIet leveres i den formen som er gjeldende i dag. Tidligere versjoner av dokumenter eller historikk over endringer i dokumenttekst er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
 • APIet er en del av vår nye infrastruktur som er under utvikling. Endringer vil kunne skje.

 

Spørsmål?

Kontakt oss gjerne om det skulle være noe du lurer på. 

 

Ta kontakt