Gyldendal-logo

Medlem hos Advokatforeningen, men ikke kunde av Rettsdata? Da har vi et ekstra godt tilbud til deg.

Ny avtale mellom Gyldendal Rettsdata og Advokatforeningen er på plass og gir helt nye kunder en ekstra god pris første avtaleår.

Ny avtale mellom Gyldendal Rettsdata og Advokatforeningen

Vi har inngått en splitter ny avtale med Advokatforeningen som gir alle nye kunder på løsningen Rettsdata Komplett 50% rabatt i tillegg til 3 måneders gratis bruk. Gratis kursopplæring er også inkludert.

Rettsdata Komplett

Ved bestilling av Rettsdata Komplett får du samlet tilgang til sentrale rettskilder, Norsk Lovkommentar, praktiske maler, forvaltningspraksis og en av de mest omfattende samlingene med juridiske fagbøker og kommentarutgaver i Norge med over 340 titler. Vi har inngått samarbeidsavtaler med Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm Akademisk og Fagbokforlaget om å utgi all juridisk profesjonslitteratur fra og med 2010.

Vilkår

Tilbudet gjelder for medlemmer av Advokatforeningen som er nye kunder av Gyldendal Rettsdata på løsningen Rettsdata Komplett. For advokatfirmaer må også minst 80 % av advokatene/advokatfullmektigene i firmaet være medlem av Advokatforeningen.
Medlemmer som har vært kunde av Gyldendal Rettsdata de siste 12 måneder faller utenfor ordningen. Dette gjelder også ved sammenslåing av to- eller flere etablerte advokatvirksomheter til ett nytt firma samt oppsplitting av et etablert advokatfirma til to- eller flere virksomheter.

Få tilbud

Registrer din e-post for å prøve Rettsdata gratis i to dager, eller benytt deg av medlemstilbudet ved å ringe telefonnummer 22 99 04 20 eller sende e-post til rettsdata@rettsdata.no.