Gyldendal-logo

GDPR: Ny mal for vurdering av berettiget interesse i Rettsdata

Advokat Jan Sandtrø har lang erfaring og omfattende ekspertise innenfor personvern, GDPR, kontrakter for programvare og leveranser, rettigheter for teknologi og digital markedsføring. For Gyldendal Rettsdata har han utviklet en rekke GDPR-maler, og i januar kom den nye malen for «Vurdering av berettiget interesse». Vi har tatt en prat med Jan Sandtrø om den nye malen.

Hva er din bakgrunn og hvor jobber du (ellers) i dag?

− Jeg er advokat og arbeider selvstendig etter mange år i ulike advokatfirmaer og selskap. Som advokat bistår jeg bedrifter og organisasjoner med forhold knyttet til teknologi og personvern. Dette har blitt ekstra aktuelt de siste årene – spesielt med stadig utvikling og endring i personvernregelverket og forståelsen av dette, spesielt for personvernforordningen (GDPR). Dette er et område som opptar både personer og virksomheter mye i dag, hvor etterlevelse av regelverket er en høyt prioritert oppgave for mange.

Når bruker man en «mal for berettiget interesse»?

− All behandling av personopplysninger krever et lovlig grunnlag. Det er flere grunnlag etter personvernregelverket, men mens de øvrige grunnlagene er ganske spesifikke finnes det et «sekkegrunnlag». Dette grunnlaget kan benyttes dersom den som er ansvarlig for behandlingen har en «nødvendig berettiget interesse» av behandlingen. Men om personvernet til de som personopplysningene gjelder står sterkere enn den berettigede interessen, kan ikke grunnlaget benyttes. Da må det gjøres en vurdering om den berettigede interessen kan gå foran personvernet. En slik vurdering kan være kompleks, og må dokumenteres. Derfor kan en mal for vurderingen være nyttig.

Hvordan oppstod behovet for den nye malen?

− Berettiget interesse er nok det grunnlaget for behandling av personopplysninger som benyttes mest. Men mange gjør ikke tilstrekkelige vurderinger, eller vurderinger overhodet, og det er ikke mange som dokumenterer vurderingene. Vi har sett tilfeller hvor Datatilsynet har krevd dokumentasjon på at det er gjort vurderinger om berettiget interesse, og foreligger ikke det dokumentasjon kan det ha betydning for om behandlingen er lovlig.

Hvem er malen relevant for?

− Malen er derfor aktuell for alle som behandler personopplysninger på grunnlag av berettiget interesse. Det vil da være alle virksomheter siden alle behandler på grunnlag av berettiget interesse i noen grad.

Hva er viktig å tenke på når man jobber med akkurat dette?

− Gjør en god vurdering. Det er ikke vanskelig eller omfattende å gjøre vurderinger om berettiget interesse, og for de fleste er det ikke behov for så mange vurderinger for sin virksomhet. Så kan det dukke opp en ny eller endret behandling i ny og ne, og da kan det være greit å bruke skjemaet eller oppdatere en vurdering man har gjort tidligere.

Hvor raskt går utviklingen, og hvordan skal spesielt små bedrifter klare å henge med i svingene?

− Utviklingen innenfor regulering av personvern og behandling av personopplysninger går veldig raskt. Det er mye som man skal holde seg oppdatert på. Heldigvis så er det ikke alle endringer som gjelder generelt for alle virksomheter, men noen ganger skjer det endringer som har stor betydning og har vidtrekkende konsekvenser. Så det kan være greit å holde minst ett øye med på hva som skjer.

Rettsdata Maler og verktøy

"Mal for berettiget interesse" er en del av Rettsdatas arkiv for oppdaterte praktiske dokumenter, der du finner både maler, prosessbeskrivelser, sjekklister, skjemaer, tidsplaner og veiledninger. Ved å bruke dokumentene fra Rettsdata er du trygg på at du gjennomfører oppgavene i tråd med lovverket, i tillegg til at det går effektivt å fylle ut og det er lenket til øvrige relevante kilder. Flere av veiledningene er laget for at du kan støtte deg på utfyllende tekst mens du jobber med malen.

Med Rettsdata på laget kan du gjøre oppgavene smidig, samtidig som du er trygg på at innholdet er kvalitetssikret av fageksperter.

Tilgang

Om du er bruker av Rettsdata, finner du malen for vurdering av berettiget interesse her. Har du ikke tilgang, kan du enten registrere deg for gratis prøvetilgang, eller ta kontakt for et tilbud eller andre spørsmål på telefon 22 99 04 20 og e-post rettsdata@rettsdata.no.