STRALEX omfatter alle dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg, og sammendrag av sentrale dommer på norsk. Stralex inneholder sammendrag av alle Høyesterettsavgjørelser som refererer til EMK.

Stralex er et nytt referanseverktøy for jurister som arbeider med praktiske konsekvenser av EMK og domstolen i Strasbourg. For første gang finnes Menneskerettighetsdomstolens avgjørelser med norske sammendrag og i et norsk grensesnitt. Det gjør det enklere og mer effektivt å ta de i bruk.

Gjennom omfattende stikkordsregister, temaregister og lenker er det raskt å finne fram til relevante EMD- og HR-avgjørelser.

Innhold

 • Dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg (EMD)
 • Sammendrag av sentrale dommer på norsk
 • Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)
 • Relevante lover og konvensjoner
 • Lov- og konvensjonskommentarer

Funksjoner

 • Kildene er samlet på ett sted og lenket sammen
 • Ajourført og kvalitetssikret innhold
 • Enkelt brukergrensesnitt
 • Tematisk register
 • Stikkordregister
 • Fritektssøk på norsk