Siste nytt

Følg oss på:


Rettsdata på Facebook Rettsdata nyhetsblogg

Rettsdata Total produktbilde

Rettsdata Total

Rettsdata Total gir deg samlet tilgang til Norsk Lovkommentar, Spesialfag og erfaringsarkivet Praktisk Juss. Som et tillegg tilbyr vi en omfattende samling kommentarutgaver og juridisk litteratur.

Kommentarsamling produktbilde

Rettsdata Kommentarsamling

Rettsdata Kommentarsamling inneholder en omfattende samling relevante kommentarutgaver og juridisk litteratur. Kommentarsamlingen er et viktig satsningsområde for Gyldendal Rettsdata. Den inneholder over 100 titler, og utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver. Det er direkte koblinger fra kommentarene og lovparagrafer det refereres til.

Revisjon produktbilde

Rettsdata Regnskap og Revisjon

Et praktisk og komplett verktøy for regnskap og revisjon. Produktet inneholder alt av nødvendige maler, skjemaer og sjekklister i kombinasjon med en omfattende samling juridiske kilder innen skatt og selskapsrett.

Kommune produktbilde

Rettsdata kommune

Rettsdata kommune gir oversiktlig tilgang til regelverk, lovfortolkninger og relevante rettskilder, tilpasset de ulike tjenesteområdene i kommunen

Våre produkter:

» Norsk Lovkommentar

Rettskildesamling bestående av alle Norges lover med tilhørende kommentarer, skrevet av over 300 forfattere. Kommentarene henviser til dommer, forarbeider, forskrifter og annen juridisk litteratur av betydning. Oversiktlig rettskildesamling med fokus på bredden av norske rettsområder.

Les mer om Norsk Lovkommentar »

» Praktisk Juss

Avtale- og dokumentmaler mv. utviklet med utgangspunkt i erfarings- materiale fra advokatvirksomhet og videreutviklet med kommentarer, sjekklister, skjemasamlinger, lenker til rettskilder og annen relevant informasjon.

Les mer om Praktisk Juss »